Logo Cung Cấp
XÂY DỰNG LÀNG NGHỀ THÔNG MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

XÂY DỰNG LÀNG NGHỀ THÔNG MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

1 năm trước quochoitv.vn

Các sản phẩm làng nghề của Việt Nam đã xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD/năm, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Tuy nhiên, làng nghề hiện nay đang tồn tại một số bất cập và phải có các chính sách phù hợp để phát triển, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là những nội dung được đề cập tới Tại Diễn đàn 'Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề' do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 27/12/2019, tại Bắc Ninh.