Logo Cung Cấp
148 nghìn lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc năm 2019

148 nghìn lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc năm 2019

1 năm trước cand.com.vn

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2019, tổng số lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đạt 148 nghìn người. Đây là kỷ lục mới về số người Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong những năm qua.


Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm nay tăng hơn 28 nghìn người so với mục tiêu đặt ra. Trước đó, năm 2018 cũng ghi nhận số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài rất cao, hơn 142 nghìn người.

Như vậy, đây cũng là năm thứ năm số lao động nước ta đi làm việc ở nước ngoài liên tục vượt mốc 115 nghìn người kể từ năm 2015.

Sau bốn năm, hơn 550 nghìn lao động ra nước ngoài làm việc, tăng 10% và về đích trước một năm so với kế hoạch 5 năm 2016-2020. Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí thị trường lao động số 1 khi thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất trong năm qua. Tiếp đó là các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.

P.H