Logo Cung Cấp
Nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

1 năm trước sggp.org.vn

Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hiến 39.876m2 đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, cầu và đường giao thông nông thôn...


3 năm qua, Hội Nông dân TPHCM đổi mới hoạt động theo hướng sâu rộng, đa dạng hình thức tuyên truyền; tổ chức 517 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật công nghệ cho hơn 22.600 lượt người; tổ chức 14 cuộc hội thảo chuyên đề với 854 lượt người tham dự; hỗ trợ dạy nghề cho 3.737 lượt lao động. Lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 87%; thành lập mới, củng cố và duy trì 294 tổ hợp tác, 86 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; 24.396 lượt hội viên vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN-PTNT, Quỹ Hỗ trợ nông dân và Quỹ Vì người nghèo.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã vận động nông dân TP góp trên 20.200 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hiến 39.876m2 đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, cầu và đường giao thông nông thôn; góp tiền, công sức giá trị trên 20 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn; phối hợp thực hiện trồng cây xanh, khai thông cống rãnh với tổng chiều dài 92km và dọn dẹp nâng cấp 190,7km đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh tạo việc làm tại chỗ, nông dân sản xuất giỏi còn giúp vốn, giống cho nông dân gặp khó. Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư, tìm tòi và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế.

THANH HẢI