Logo Cung Cấp
Nguyên nhân hư hỏng và các giải pháp sửa chữa gối cầu đối với cầu có bản liên tục nhiệt

Nguyên nhân hư hỏng và các giải pháp sửa chữa gối cầu đối với cầu có bản liên tục nhiệt

1 năm trước www.tapchigiaothong.vn

Hiện nay, trên thế giới đang áp dụng loại kết cấu liên tục nhiệt cho hàng loạt các công trình cầu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép


TS. LÊ BÁ ANH;

TS. NGÔ VĂN MINH

Trường Đại học Giao thông vận tải

Nhóm tác giả