Logo Cung Cấp
Đổi số Chứng minh thư nhân dân: Có phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

Đổi số Chứng minh thư nhân dân: Có phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

2 năm trước laodongthudo.vn

Một bạn đọc hỏi: Tôi mới đổi giấy tờ cá nhân từ Chứng minh thư nhân dân sang Thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp này, tôi có phải làm thủ tục để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không, hay làm thủ tục thay đổi số Chứng minh thư nhân dân với cơ quan Bảo hiểm xã hội?


- Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ – BHXH, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Thông tin số Chứng minh thư nhân dân là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy, không cần phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS ( Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để điều chỉnh số Chứng minh thư nhân dân của bạn trong cơ sở dữ liệu.

B.D