Logo Cung Cấp
Giảm nghèo vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm

Giảm nghèo vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm

1 năm trước baotintuc.vn

Trong hai ngày (21-22/11), tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.


Trong hai ngày (21-22/11), tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và 248 đại biểu đại diện cho trên 33.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho biết, tỉnh Hậu Giang đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm hằng năm, tỉnh từng bước giảm nghèo bền vững. Đồng thời, công tác chăm lo phát triển giáo dục, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện học tập được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững; tập trung thu hẹp khoảng cách mức sống giữa các dân tộc, vùng miền.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối các vùng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề, có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; phát huy vai trò người có uy tín trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.

Tỉnh cần đẩy mạnh thông tin, truyền thông, hỗ trợ, nâng cao mức tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước hạn chế, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, sống gương mẫu, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tự tin, hòa đồng, chung sức, đồng lòng cùng nhau phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tỉnh Hậu Giang có 33.915 đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Chăm... Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các chương trình, chính sách, dự án được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số luôn được quan tâm.

Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Giai đoạn 2014 – 2019, tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, chương trình, dự án, đề án đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng. Qua đó, Hậu Giang đã giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 31,38% (năm 2016) còn 18,83% (năm 2018); trên 1.000 hộ dân tộc thiểu số được đầu tư, hỗ trợ nước sinh hoạt. Tỉnh hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 49.000 lượt người ở vùng kinh tế khó khăn.

Dịp này, 28 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"; 5 tập thể và 19 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc vì có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019; ba tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)