Logo Cung Cấp
Quân đoàn 3 sơ kết thực hiện Cuộc Vận động 50 giai đoạn 2015-2019

Quân đoàn 3 sơ kết thực hiện Cuộc Vận động 50 giai đoạn 2015-2019

2 năm trước www.qdnd.vn

Sáng 22-11, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' (CVĐ50) giai đoạn 2015-2019.


Báo cáo trung trung tâm, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định: 5 năm qua, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật và thực hiện CVĐ50 gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/QUTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Hằng năm, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy quân đoàn, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự của Tư lệnh Quân đoàn đều đưa nội dung thực hiện CVĐ50 để lãnh đạo và triển khai thực hiện với các biện pháp, hình thức sáng tạo. Các cơ quan, đơn vị đều có nghị quyết chuyên đề hoặc nghị quyết thường kỳ có nội dung tập trung lãnh đạo thực hiện CVĐ50, nên đã đạt kết quả toàn diện, chất lượng trên cả 4 mục tiêu thi đua là quản lý tốt VKTBKT, khai thác VKTBKT tốt, bền, bảo đảm tốt chất lượng, hệ số kỹ thuật VKTBKT cho các nhiệm vụ. Công tác bảo đảm an toàn, thực hành tiết kiệm đạt được nhiều kết quả tốt.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; đầu tư xây dựng các cơ sở kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cùng với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Làm tốt việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt “văn hóa giao thông”, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn... Thông qua CVĐ, đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị. Các loại VKTBKT hiện có, nhất là VKTBKT mới, phải được khai thác, sử dụng hết tính năng, tác dụng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thường xuyên duy trì tốt hệ số kỹ thuật cho các đơn vị SSCĐ. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý VKTBKT tốt làm cơ sở để khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. Công tác quản lý, đăng ký, thống kê được cập nhật số liệu thường xuyên, đầy đủ theo quy định. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi VKTBKT, kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng, kiểm kê điểm nghiệm VKTBKT hàng năm, được thực hiện chặt chẽ ở tất cả các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Các đại biểu tham quan các mô hình, học cụ huấn luyện.

Hệ thống thao trường huấn luyện; cơ sở hậu cần, kỹ thuật (kho, trạm, xưởng, bệnh viện, bệnh xá....) được quản lý chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng, đồng bộ. Các đơn vị huấn luyện bộ đội nắm chắc cấu tạo, tính năng chiến-kỹ thuật, nhất là VKTBKT mới được trang bị; xây dựng được niềm tin vào VKTBKT và nâng cao năng lực làm chủ đối với VKTBKT có trong biên chế. Các loại vũ khí, đạn dược trước khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra, thử tỷ lệ nổ, cháy chặt chẽ, đúng quy định. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy trình, nghiệm thu chặt chẽ. Hoạt động ngày kỹ thuật đã có sự vào cuộc các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Vì vậy, ngày kỹ thuật đã thực sự trở thành ngày hội của đơn vị và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện CVĐ50 toàn diện và có bước phát triển mới; chú trọng nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp tiến hành để CVĐ50 trở thành hoạt động thường xuyên của các ngành, các cấp, các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mọi tổ chức, cá nhân, gắn thực hiện CVĐ50 với Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đoàn VMTD, Đảng bộ TSVM.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI