Logo Cung Cấp
SÓC TRĂNG: CẦU VUI NỐI LIỀN PHUM- SÓC

SÓC TRĂNG: CẦU VUI NỐI LIỀN PHUM- SÓC

1 năm trước quochoitv.vn

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiếu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số toàn tỉnh, những năm qua với nhiều nổ lực cùng nhiều chương trình hỗ trợ Nhà nước đối với đồng bào dân tộc phát triển, trong đó ngoài các chính sách về cơ sở hạ tầng thì phải kể đến Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (gọi tắt là Dự án LRAMP) do Ngân hàng Thế giới viện trợ kinh phí để xây dựng cầu dân sinh cho vùng đồng bào thiểu số.