Logo Cung Cấp
60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa

60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa

2 năm trước baovanhoa.vn

'...Nhận thức về vị trí, vai trò của di sản văn hóa không ngừng được nâng lên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương đối với công tác quản lý di sản văn hóa ngày càng được thể hiện một cách rõ nét. Các giá trị của di sản văn hóa đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước...', Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh tại buổi gặp mặt ngày truyền thống và 60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa (1959 – 2019), diễn ra sáng 22.11 tại Hà Nội.


Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt và kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa còn có nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên, các nhà nghiên cứu văn hóa, lãnh đạo ngành văn hóa, di sản các địa phương cùng đông đảo thế hệ viên chức, người lao động của Cục Di sản văn hóa…

Cục Di sản Văn hóa tiền thân là Vụ Bảo tồn được thành lập từ năm 1959, trong chặng đường 60 năm qua, trải qua 8 giai đoạn phát triển, Cục Di sản văn hóa đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đáng tự hào, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa đã ôn lại chặng đường 60 năm của đơn vị với nhiều kết quả nổi bật như: công tác tham mưu xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật về Di sản văn hóa, đến nay đã tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh . Trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đến nay cả nước có trên 4 vạn di tích đã được kiểm kê, lập danh sách theo quy định của Luật di sản văn hóa. Cả nước đã có 61.669 di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/thành được kiểm kê, đa dạng về loại hình, phong phú về trữ lượng, đặc sắc về lịch sử, văn hóa, khoa học…

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa

Cũng trong chặng đường 60 năm đã qua, Cục Di sản văn hóa đã khẳng định được vị trí, vai trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, đạt được nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học…

Với những thành tựu đã đạt được, Cục Di sản văn hóa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ… Nhiều thế hệ cán bộ của Cục đã được nhận Huân chương lao động, được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã đánh giá cao nỗ lực cùng các kết quả đã đạt được của Cục Di sản văn hóa trong suốt 60 năm qua. Các thế hệ của Cục Di sản văn hóa đã để lại những thành quả to lớn, ấn tượng.

“Chúng ta đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác quản lý nhà nước, tạo ra hành lang pháp lý và khẳng định được vị thế của Cục Di sản văn hóa trong Bộ VHTTDL nói riêng, trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa nói chung. Chúng ta đã có bước tiến rất lớn trong việc kiểm kê, công nhận các di sản văn hóa, công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa ngày càng được hoàn thiện.

Nhận thức về vị trí, vai trò của di sản văn hóa không ngừng được nâng lên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương đối với công tác quản lý di sản văn hóa ngày càng được thể hiện một cách rõ nét. Các giá trị của di sản văn hóa đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước...”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Thứ trưởng cũng cho rằng, những kết quả đã đạt được trong 6 thập kỷ đã qua cũng cho thấy vai trò của chủ thể văn hóa, của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Trong hợp tác quốc tế, di sản văn hóa cũng có những kết quả quan trọng bằng việc tham gia sâu rộng các công ước, nghị định thư về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên tất cả các lĩnh vực, cả vật thể và phi vật thể.

Thứ trưởng chia sẻ, hi vọng những thành quả đã đạt được sẽ là nền móng để cho các thế hệ tiếp theo nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, vượt qua thách thức trong hoàn cảnh mới. Đồng thời tiếp thu, học hỏi, sáng tạo những giá trị, kinh nghiệm, công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới để hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt và kỷ niệm, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nông Quốc Thành đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Một số cá nhân và tập thể của Cục được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

BẢO NGÂN