Logo Cung Cấp
Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

1 năm trước nguoiduatin.vn

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua số 1 nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội.


Ngày 22/11 tại Hòa Bình, Cụm thi đua số 1 gồm 13 hội Luật gia (HLG) các tỉnh miền núi phía Bắc, tổ chức hội nghị tổng kết Công tác hội và phong trào thi đua yêu nước của Cụm năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có luật gia Nguyễn Huy Du – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; luật gia Đinh Quốc Liêm - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình; ông Nguyễn Văn Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo các Ban của hội Luật gia Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành hữu quan ở tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 gồm 13 hội Luật gia trong Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, đã đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thi đua yêu nước của Cụm năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội và công tác thi đua, khen thưởng.

Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2020, hội Luật gia cụm thi đua số 1 tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Đảng và Chính phủ về công tác hội Luật gia nhất là thông báo kết luận số 50 ngày 17/7/2018 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, luật gia Nguyễn Huy Du – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: Hội luật gia các tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của hội Luật gia Việt Nam đến toàn thể các cấp hội và hội viên; Chú trọng gắn công tác hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương; Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, TP để triển khai ngày càng hiệu quả các mặt công tác của Hội năm 2020 và những năm tiếp theo…

Trong khuôn khổ hội nghị, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức bình xét tặng cờ thi đua và bằng khen của hội Luật gia Việt Nam năm 2019 cho các đơn vị trong Cụm có thành tích xuất sắc, trong phong trào thi đua.

Đồng thời, công bố quyết định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020 gồm: Ông Ấu Duy Quang, HLG tỉnh Hà Giang làm Cụm trưởng; ông Nguyễn Quang Vinh, HLG tỉnh Yên Bái làm Cụm phó.

Thu Hương