Logo Cung Cấp
Phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, con người

1 năm trước www.tienphong.vn

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội thảo Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua đó, có phương hướng, cùng các giải pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cong người Bình Dương trong những năm tiếp theo.


Toàn cảnh buổi hội thảo

Theo đó, ngày 22/11 Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng hơn 50 nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, viện nghiên cứu của một số tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ dưới sự chủ trì của ông Lê Hữu Phước – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề được tổng hợp từ 89 bài tham luận, nghiên cứu về tình hình thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy Bình Dương. Trong đó, một số báo cáo đáng chú ý xoay quanh những vấn đề liên quan đến Bình Dương, địa phương hiện đang là nơi phát triển kinh tế bậc nhất cả nước.

Đó là, các báo cáo về “Tổng quan về kết quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; “Tổng quan về xây dựng văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong người Bình Dương phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh”; “Xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế”…

Theo ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mục đích của hội thảo là để có cái nhìn toàn diện, khách quan, đánh giá khoa học, nhiều chiều về những thành tựu, cũng như hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển con người Bình Dương trong thời gian qua. Qua đó, Tỉnh ủy có phương hướng, cùng các giải pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cong người Bình Dương trong những năm tiếp theo.

Hương Chi