Logo Cung Cấp
Chứng khoán Yuanta vay thêm hàng chục triệu USD do công ty mẹ Đài Loan bảo lãnh

Chứng khoán Yuanta vay thêm hàng chục triệu USD do công ty mẹ Đài Loan bảo lãnh

2 năm trước baodautu.vn

Tổng ba khoản vay các ngân hàng nước ngoài dự kiến thực hiện đợt này đạt hơn 445 tỷ đồng.


Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa họp HĐQT phê duyệt thành lập Hội động thị trường vốn và quy chế hoạt động cho hội đông này. Hội đồng thị trường vốn sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ Yuanta Việt Nam đánh giá lợi ích tài chính kinh doanh và rủi ro bảo lãnh của bất kỳ khoản nợ và giao dịch trên thị trường vốn trước khi xác định xem công ty chứng khoán này có nên tham gia giao dịch hay không.

Đồng thời, công ty chứng khoàn này cũng thông qua kế hoạch vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và hạn chế phụ thuộc vào tài trợ của công ty mẹ Yuanta Securities Asia Financial. Tuy nhiên, cả ba khoản vay đều được công ty mẹ phát hành thư bảo lãnh với tổng giá trị khoản vay tương đương hơn 445 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Mega International Commercial Bank, Yuanta Việt Nam vay 10 triệu USD tại chi nhánh Lan Ya và 50 tỷ đồng tại TP HCM. Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn vay 7 triệu USD từ The Shanghai Commercial & Saving Bank, chi nhánh Hồng Kông.

Quy mô nguồn vốn của Chứng khoán Yuanta Việt Nam tăng nhanh từ mức 365 tỷ đồng hồi cuối năm 2017 tăng lên hơn 2.040 tỷ đồng cuối quý III vừa qua. Ngoài tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, các khoản vay ngắn hạn cũng tăng nhanh chủ yếu nhờ từ công ty mẹ Đài Loan.

Phần lớn tài sản của công ty chứng khoán này tập trung ở các khoản cho nhà đầu tư vay ký quỹ với 1.652 tỷ đồng. Đến 30/9, lượng tiền mặt được giữ còn khoảng 202 tỷ đồng. Cũng nhờ phân bổ vào hoạt động margin, Yuanta Việt Nam thu về gần 46 tỷ đồng lãi các khoản cho vay, đóng góp chính vào tổng doanh thu hoạt động (65 tỷ đồng). Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 15,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 10,45 tỷ đồng cùng kỳ.

Thanh Thủy