Logo Cung Cấp
Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của hai luật

Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của hai luật

1 năm trước nhandan.com.vn

Với 92,75% phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với tỷ lệ 92,34% phiếu tán thành.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tham gia biểu quyết, chiều 25-11.

Chiều 25-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, với 427/448 phiếu tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được chính thức thông qua với tỷ lệ 92,75%; có 20 đại biểu không tán thành, chiếm 4,14% và một đại biểu không biểu quyết, chiếm 0,21%.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật số 14/2017/QH14 là nhằm kịp thời xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Về sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3, Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 về nội dung “Vũ khí quân dụng” và sửa đổi, bổ sung khoản 6 về vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Luật này cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 như sau: “Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Luật này”.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2020.

* Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47) với tỷ lệ 404/446 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,34% số đại biểu Quốc hội. Có 26 phiếu không tán thành, chiếm 5,38% và 16 đại biểu không biểu quyết, chiếm 3,31%.

Luật sửa đổi 18 Điều, bổ sung 3 Điều của Luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian qua. Đồng thời, Luật số 47 còn nhằm thể chế hóa chủ trương đối ngoại của Đảng; để bảo đảm phù hợp với các Hiệp định thương mại đã được ký kết, gia nhập trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các nội dung sửa đổi bổ sung của dự án Luật tập trung vào việc luật hóa quy định về cấp thị thực điện tử mà Quốc hội đang cho thí điểm thực hiện; sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh, tạm trú của người nước ngoài…cần phải bảo đảm tính phù hợp, khả thi, chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia. Do đó cần phải rà soát các điều kiện miễn thị thực khi vào các khu kinh tế ven biển, thời hạn thị thực, các trường hợp đơn phương miễn thị thực, về kí hiệu, thời hạn thẻ tạm trú, làm rõ cơ sở của việc nâng thời hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

NHÓM PHÓNG VIÊN, ẢNH: DUY LINH.