Logo Cung Cấp
Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

1 năm trước baodautu.vn

Với đa số phiếu tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.


Ông Hoàng Thanh Tùng chính thức được bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Giữa giờ chiều nay (25/11), ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

Theo đó, với 453 đại biểu có mặt tại hội trường, Ban kiểm phiếu đã phát ra 453 phiếu và thu về đủ số phiếu trên. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, có 451 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ. Có 433 phiếu đồng ý, 18 phiếu không đồng ý.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa với tỷ lệ đa số tán thành.

Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Các đại biểu cũng thống nhất cao với nội dung này, với 440/451 phiếu đồng ý, 11 phiếu không đồng ý.

Ông Hoàng Thanh Tùng là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV.

Theo Chinhphu.vn, ông Hoàng Thành Tùng, sinh năm 1966; quê quán xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ Đại học Luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, hiện đang giữ chức Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều 22/11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỳ Thành