Logo Cung Cấp
Xử lý sau thanh tra: Kinh nghiệm từ Thái Bình

Xử lý sau thanh tra: Kinh nghiệm từ Thái Bình

1 năm trước thanhtra.com.vn

'Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc thực hiện sau thanh tra chính là phối hợp với cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Thanh tra để đưa tin, bài về kết luận thanh tra và việc tổ chức thực hiện đối với đối tượng được theo dõi'. Đó là kinh nghiệm được Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Vũ Quang Dương chia sẻ.


Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương cũng là một giải pháp giúp Thanh tra tỉnh Thái Bình nâng cao hiệu quả của công tác xử lý sau thanh tra. Ảnh: T.T

Thu hồi sau thanh tra đạt hơn 90%

Những năm qua, công tác thanh tra của tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Phạm vi thanh tra được triển khai rộng khắp ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực nhân dân quan tâm, có nhiều ý kiến và dễ phát sinh tiêu cực.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác thanh tra và hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra đã có tác động không nhỏ vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trong 3 năm (2015 - 2018), Thanh tra tỉnh Thái Bình đã ban hành 77 kết luận thanh tra. Qua đó, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý đối với trên 100 tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 46,3 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện thu hồi gần 37,9 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán, loại khỏi giá trị thanh toán hơn 8,4 tỷ đồng; xử lý kỷ luật 6 cán bộ, công chức, viên chức (1 cảnh cáo; 5 khiển trách).

Qua công tác đôn đốc, kiểm tra, các đối tượng được thanh tra đã thực hiện 355/381 kiến nghị tại các kết luận thanh tra; cơ quan thanh tra đã thu hồi về kinh tế gần 34,7 tỷ đồng, đạt 91,6%; số cần phải tiếp tục thu hồi chỉ còn hơn 3,1 tỷ đồng, chiếm 8,4% trong tổng số phải thu hồi.

Sau bài viết của Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã kịp thời có văn bản giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ. Ảnh: T.T

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Vũ Quang Dương, việc thực hiện hiệu quả kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Do đó, trong những năm qua, công tác này đã được lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao cho phòng chuyên môn thực hiện ngay sau khi kết luận thanh tra được ban hành. Đồng thời, phân công cán bộ thực hiện việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra trực tiếp theo dõi, đôn đốc.

"Việc theo dõi, đôn đốc luôn được Thanh tra tỉnh tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, minh bạch đối với từng kết luận thanh tra và tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác này không làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đối tượng được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra", ông Vũ Quang Dương nhấn mạnh.

Nhiều sơ hở, yếu kém được khắc phục

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, sau khi ban hành, nhiều kết luận thanh tra đã được xử lý kịp thời, các tập thể, cá nhân vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh; những sơ hở, yếu kém được chỉ ra qua thanh tra đã được sửa chữa, khắc phục nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp kết luận, quyết định xử lý về thanh tra không được đối tượng tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc. Cá biệt, có trường hợp chây ì, né tránh, đùn đẩy... điều này đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước, trở thành vấn đề bức xúc của các cấp, các ngành và dư luận xã hội.

Để hạn chế tình trạng này và phát huy hiệu quả của công tác đôn đốc thực hiện sau thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình chia sẻ, trong quá trình đoàn thanh tra làm việc, khi phát hiện có sai phạm về kinh tế, trên cơ sở giải trình của đơn vị và quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã kịp thời ban hành quyết định thu hồi và thực hiện thu hồi dứt điểm ngay trong quá trình thanh tra.

Đối với các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Thanh tra tỉnh đã gửi đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét xử lý, kỷ luật đảng theo quy định. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thành lập đoàn để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Đồng thời, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh, để đạt được hiệu quả trong lĩnh vực này cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Thanh tra tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh thì việc thực hiện công khai, minh bạch các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý và tiến độ thực hiện kết luận đối với đối tượng được theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Báo Thanh tra - cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra Việt Nam cũng là một giải pháp rất hiệu quả.

Giao ban hàng quý cũng là dịp để ngành Thanh tra Thái Bình chia sẻ kinh nghiệm về xử lý sau thanh tra. Ảnh: T.T

Thời gian qua, trên cơ sở các nội dung được Báo Thanh tra đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Qua đó, số thu hồi về kinh tế và việc thực hiện các kiến nghị đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của ngành.

Tuy nhiên, qua thực tế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra của một số thủ trưởng cơ quan trên địa bàn tỉnh còn chưa kịp thời và chưa được quan tâm đúng mức; đặc biệt là việc xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Ngoài ra, vẫn còn một số đối tượng thanh tra chưa nhận thức đầy đủ về các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý nên việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả còn chậm. Có đơn vị, doanh nghiệp để tồn đọng, chây ỳ, trốn tránh việc thực hiện kiến nghị xử lý qua thanh tra, số ít đã ngừng hoạt động hoặc giải thể do làm ăn thua lỗ nên ảnh hưởng đến việc đôn đốc thu hồi sau thanh tra.

Rõ ràng, pháp luật sẽ không được thực hiện nghiêm minh nếu đối tượng bị thanh tra chây ì không thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra luôn được Thanh tra Chính phủ, các ngành, các cấp, địa phương quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn không ít kết luận thanh tra tỷ lệ thu hồi đạt thấp, có kết luận ban hành 3-5 tháng không "động đậy" gì... Và kinh nghiệm phát huy vai trò của báo chí, nhất là báo của ngành Thanh tra trong quá trình đôn đốc thực hiện sau thanh tra của Thái Bình là một "bí quyết" có thể nhân rộng.

Trọng Tài