Logo Cung Cấp
VKSND tối cao yêu cầu thống kê phục vụ Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2019

VKSND tối cao yêu cầu thống kê phục vụ Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2019

1 năm trước baovephapluat.vn

VKSND tối cao (Cục 2) vừa có công văn gửi các đơn vị nghiệp vụ và một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự trung ương; VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thống kê phục vụ Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2019.


Công văn nêu rõ, để xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của ngành KSND đầy đủ, có chất lượng và kịp thời, VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc đã được xác định.

Cụ thể, hoàn thành việc thu thập, tổng hợp số liệu kỳ thống kê 12 tháng năm 2019 và truyền, gửi số liệu về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) trước 11 giờ ngày 5/12/2019 (Thứ Năm).

Tổng hợp thêm một số chỉ tiêu nghiệp vụ bằng bảng EXCEL, các đơn vị điền số liệu đúng theo Mẫu và giữ nguyên định dạng EXCEL (không chuyển sang file PDF hoặc Word; nếu tiêu chí nào không có số liệu thì điền số “0”) và gửi về 2 phòng của Cục 2 gồm: Phụ lục 1 gửi về Phòng Thống kê hình sự theo địa chỉ tkhs_vkstc@vks.gov.vn, Phụ lục 2 gửi về Phòng Thống kê dân sự theo địa chỉ tkds_vkstc@vks.gov.vn trước 17 giờ ngày 5/12/2019 (Thứ Năm). Trước khi truyền, gửi số liệu, các đơn vị phải kiểm tra kỹ số liệu của từng tiêu chí để tránh nhầm lẫn, sai sót.

Các đơn vị cử cán bộ làm thống kê trực cả ngày 7/12/2019 (Thứ Bảy) để kiểm tra, hiệu chỉnh khi có yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2019 trong ngành KSND

Về một số lưu ý, công văn nêu rõ: Vụ 9, Vụ 10 và VKSND cấp cao 1, 2, 3: Đối chiếu với Tòa án cùng cấp số liệu thống kê thụ lý, giải quyết các vụ, việc giám đốc thẩm, tái thẩm (nhất là số liệu: “Tổng số thụ lý, số VKS, Tòa án kháng nghị, rút kháng nghị và số vụ, việc bị hủy, sửa” trước khi gửi về Cục 2.

Các đơn vị rà soát và đối chiếu với cơ quan Tòa án số liệu “Số vụ án Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng VKS không chấp nhận” tại Dòng 64 của Biểu số 03, thời điểm từ ngày 1/12/2018 đến ngày 30/11/2019.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra số liệu theo từng tháng đối với các tiêu chí sau: “Số tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê” tại Dòng 113, 114, 193, 194 của Biểu số 02, “Số người VKS quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp sau đó trả tự do vì không có căn cứ pháp luật trong kỳ thống kê” tại Dòng 37 của Biểu số 02; “Số người VKS phê chuẩn gia hạn tạm giữ sau đó trả tự do vì không vi phạm pháp luật” tại Dòng 40 của Biểu số 02; “Số tạm giữ trả tự do” tại Dòng 10 của Biểu số 07. Thời điểm từ ngày 1/12/2018 đến ngày 30/11/2019.

Đối với Biểu số 27 (Thống kê vi phạm trong hoạt động tư pháp): Chỉ thống kê số liệu phát sinh trong tháng 11 năm 2019 (số mới), không thống kê số liệu đã thống kê ở kỳ thống kê trước (số cũ).

Các đơn vị rà soát lại Phụ lục thống kê phát sinh trong các tháng trước gồm: Phụ lục “Số bị can Cơ quan điều tra đình chỉ do không phạm tội” (trừ những trường hợp bị can bị tâm thần), số bị can đình chỉ do hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm, số bị can VKS đình chỉ do không phạm tội, số bị cáo Tòa án các cấp tuyên không phạm tội” (trừ những trường hợp bị can, bị cáo bị tâm thần), nếu chưa báo cáo hoặc “những trường hợp đình chỉ do không phạm tội” phát sinh từ ngày 1/12/2018 đến ngày 30/11/2019 nếu đã có quyết định hủy quyết định đình chỉ và ra quyết định phục hồi đối với những trường hợp này thì gửi quyết định hủy và quyết định phục hồi về Cục 2 để cập nhật.

Theo VKSND tối cao (Cục 2), trường hợp các đơn vị có bổ sung hoặc đính chính số liệu phải gửi công văn, đồng thời gọi điện thoại trực tiếp về Phòng Thống kê hình sự (số máy lẻ 813101) và Phòng Thống kê dân sự (số máy lẻ 813151) trước ngày 5/12/2019 để hiệu chỉnh.

Xem các phụ lục kèm theo tại đây: phu-luc-1.xlsx; phu-luc-2.xls

P.V