Logo Cung Cấp
Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện U Minh

Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện U Minh

1 năm trước baovephapluat.vn

Vừa qua, VKSND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng cuối năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện U Minh.


Đồng chí Trần Văn Hên - Phó Viện trưởng VKSND huyện U Minh công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Quyết định số 10/QĐ-VKS ngày 11/11/2019 của Viện trưởng VKSND huyện U Minh, vừa qua, VKSND huyện U Minh phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện và UBMTTQ huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ Công an huyện U Minh 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Trần Văn Hên - Phó Viện trưởng VKSND huyện U Minh công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Toán - Phó Trưởng Công an huyện - Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 15/5/2019 đến ngày 15/11/2019.

Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam…, nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện U Minh đã thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật.

Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc theo quy đinh của pháp luật. Tuy nhiên, Nhà tạm giữ vẫn còn thiếu sót như: Một số thủ tục, lệnh còn ghi thiếu ngày, tháng, năm; sổ theo dõi lưu ký và mua quà của căn tin ghi chưa đúng cột mục, số liệu chưa chính xác…

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trần Văn Hên yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện U Minh tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Sơn Tùng - Hữu Nguyễn