Logo Cung Cấp
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái bị xử phạt 85 triệu đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái bị xử phạt 85 triệu đồng

1 năm trước vietq.vn

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (địa chỉ: Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Dược phẩm Yên Bái bị phạt 85 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái bị phạt tiền 85.000.000 đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mức phạt dành cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1996 trên cơ sở hợp nhất hai Công ty và Xí nghiệp Dược phẩm của tỉnh Yên Bái. Tháng 1/2003 công ty đã cổ phần hóa chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (YPHARCO) với vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.

Thu Hà

Tin cùng danh mục