Logo Cung Cấp
Thu hồi thuốc Viên nang mềm Aciclovir 400

Thu hồi thuốc Viên nang mềm Aciclovir 400

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương về việc thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất.


Thu hồi thuốc Viên nang mềm Aciclovir 400 (Nguồn internet).

Cụ thể, sản phẩm thuốc Viên nang mềm Aciclovir 400 mg (Aciclovir 400mg), SĐK: VD-24375-16, số lô: 050918, NSX: 240918, HD: 240921 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ buộc phải thu hồi.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cố phần dược vật tư y tế Hải Dương phối hợp với cơ quan kiếm tra chất lượng, cơ quan kiếm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy 2 mẫu bổ sung và gửi mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện kiếm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh đế kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu Độ hòa tan.

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương phối hợp với nhà phân phối thuốc, tiếp tục gửi thông báo thu hồi đính kèm Công văn này tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng Viên nang mềm Aciclovir 400 mg (đã nêu trên) do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất và tiếp tục tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đồng thời phải gửi báo cáo thu hồi đầy đủ về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Châu Anh