Logo Cung Cấp
Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

1 năm trước phapluatnet.vn

Bộ Giao thông Vận tải xin lùi việc hoàn thành thu phí tự động tại một số cao tốc sang năm 2020 do các trạm BOT tại đây chưa có tiền đầu tư thiết bị.


Bộ GTVT vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai dự án thu phí tự động không dừng (ETC).

Bộ GTVT cho biết, đối với dự án ETC giai đoạn 1 có tổng số 44 trạm, bao gồm 26 trạm trên Quốc lộ 1, đường HCM qua Tây Nguyên và 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác được bổ sung vào dự án.

Bộ Giao thông "bàn lùi" tiến độ thu phí tự động không dừng. (Ảnh minh họa)

Đến nay đã lắp đặt vận hành 25 trong số 26 trạm trên Quốc lộ 1, đường HCM qua Tây Nguyên và 13 trạm trên các tuyến quốc lộ khác. Riêng 5 tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chỉ có 1 tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đang lắp đặt thiết bị ETC tại 15 làn thu phí, dự kiến vận hành trong năm 2019.

Các tuyến còn lại chưa thể triển khai do vướng mắc về nguồn vốn nên không thể hoàn thành trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nguyên nhân mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là nguồn vốn để đầu tư hệ thống thiết bị không dừng (ETC) tại các trạm này không có trong khi hiệp định vay vốn đã hết. Việc chuyển VEC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước khiến việc phân cấp quản lý với Bộ Giao thông Vận tải không rõ ràng, cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hệ thống ETC.

Một lý do nữa là số lượng phương tiện dán thẻ thu phí tự động hiện mới đạt khoảng 800.000 trong tổng số 3,5 triệu phương tiện là chưa đạt được như mục tiêu.

Đối với dự án ETC giai đoạn 2, Bộ GTVT cho biết đang thực hiện ở 33 trạm thu phí gồm: 10 trạm trên Quốc lộ 1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên và 23 trạm trên các tuyến cao tốc, các quốc lộ khác.

Qua đấu thầu đã chọn được liên danh Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel), Công ty cổ phần Vietinf, Công ty CP thương mại dịch vụ viễn thông Việt Vương, Công ty CP công nghệ Tiên Phong (VietinF) là nhà đầu tư thực hiện dự án từ tháng 5/2019.

Hiện nay, nhà đầu tư chưa hoàn thiện thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định. Do vậy, dự án ETC giai đoạn 2 có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngoài ra còn có 19 trạm thu phí trên quốc lộ và 2 tuyến cao tốc do 14 địa phương quản lý đến nay mới có 6 địa phương tham giao vào dự án ETC do Bộ GTVT thực hiện. Còn 8 địa phương đang nghiên cứu để triển khai thực hiện...

Về giải pháp, Bộ GTVT cho biết, Bộ đang yêu cầu Công ty VETC đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hợp đồng dịch vụ lắp đặt, vận hành thiết bị, bàn giao công tác quản lý thu phí và trích chi phí quản lý thu phí tự động theo phương án tài chính của dự án.

Đồng thời, Bộ sẽ thực hiện quyết liệt giải pháp phân luồng giao thông tại các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và một số trạm cửa ngõ để khuyến khích chủ phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ.

Bên cạnh đó, rà soát phương án tài chính của dự án để xác định tỉ lệ trích chi phí quản lý thu phí tự động không dừng tại các dự án cao tốc do VEC quản lý làm cơ sở ký kết Hợp đồng. Phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho VEC.

Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) và các cơ quan liên quan tiếp tục dán thẻ miễn phí cho phương tiện.

Qua nội dung báo cáo, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng sớm chấp nhận đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc cho phép Viettel được thành lập doanh nghiệp dự án, làm cơ sở triển khai dự án ETC giai đoạn 2.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng xin gia hạn thực hiện ETC tại các trạm thu phí giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc các tuyến cao tốc do VEC quản lý sang năm 2020 do chậm tiến độ bởi các nguyên nhân khách quan.