Logo Cung Cấp
Hải quan Hải Phòng xây nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Hải quan Hải Phòng xây nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Đây là căn nhà thứ 3 được Hải quan Hải Phòng hỗ trợ xây dựng trong năm 2019 cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


CBCC Cục Hải quan Hải Phòng thăm hỏi ông Phạm Văn Phú (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: Hải quan Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Phú tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Ông Phạm Văn Phú là người có công với cách mạng. Hiện nay, ông bị tai biến, sống trong căn nhà được xây dựng từ năm 1976, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng xây sửa nhà mới.

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, chính quyền địa phương và gia đình thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Hải quan Hải Phòng.

Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình ông Phạm Văn Phú, với tình thần “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”, Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị thuộc, trực thuộc đã tổ chức quyên góp để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tặng ông Phạm Văn Phú.

Đây là căn nhà thứ 3 được Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục hỗ trợ xây dựng trong năm 2019 để hỗ trợ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thái Bình