Logo Cung Cấp
Công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào chiều nay

Công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào chiều nay

1 năm trước kinhtedothi.vn

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, chiều nay (22/11), Bộ sẽ công bố các bộ/cuốn sách giáo khoa lớp (SGK) 1 mới để áp dụng từ năm học 2020 - 2021 theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong hơn 3 tháng (tháng 7 đến giữa tháng 10/2019), các Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập đã tiến hành đánh giá các bản thảo SGK của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Theo đó, mỗi thành viên Hội đồng nhận bản thảo SGK từ ban tổ chức và nghiên cứu độc lập trong 15 ngày. Sau đó, Hội đồng làm việc tập trung trong 7 ngày để nghe tác giả trình bày ý tưởng của bộ SGK và thảo luận công khai các vấn đề của bản thảo SGK.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT Thái Văn Tài cho biết: Trước khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phê duyệt và sau kết quả làm việc của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1 mới, Bộ đã thành lập ban rà soát lại bản thảo đã được thẩm định đánh giá là “đạt”.

Ban rà soát này do một Thứ trưởng làm trưởng ban, đã họp để xét từng kết quả của Hội đồng thẩm định, đồng thời rà soát lại các quy trình làm việc của hội đồng, nhận ý kiến phản hồi để xem xét.
Bộ tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo gồm tiếng Việt, Toán, Đạo đức mỗi môn 6 bản thảo; Tự nhiên - xã hội (5); Giáo dục thể chất (4); Nghệ thuật (âm nhạc) (5); Nghệ thuật (mỹ thuật) (5); Hoạt động trải nghiệm (6); Tiếng Anh (6).

Các Hội đồng đã qua 2 vòng và kết quả sơ bộ có 38/49 bản thảo ở tất cả 9 môn học được các Hội đồng thẩm định đánh giá là “đạt” và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Có 11/49 bản thảo ở 6 môn học bị đánh giá “không đạt".

Lưu Ly