Logo Cung Cấp
Bộ GD&ĐT tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức chủ chốt

Bộ GD&ĐT tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức chủ chốt

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Ngày 25/11, Bộ GD&ĐT khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 99 cán bộ cấp phòng và công chức chủ chốt của Bộ.


Bà Lê Thị Thanh Nhàn phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Việt Hà

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ cho biết: Khóa tập huấn nhằm giúp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ được thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Đây là 1 trong 3 lớp tập huấn dành cho cán bộ, công chức chủ chốt trong cơ quan Bộ GD&ĐT. Gồm: Lớp dành cho cán bộ cấp phòng và công chức chủ chốt; Lớp tập huấn các công chức trong quy hoạch lãnh đạo, quản lí và lớp tập huấn các lãnh đạo cấp Vụ, Cục.

Tại lớp tập huấn cán bộ cấp phòng và công chức chủ chốt, các cán bộ sẽ được tập huấn các chuyên đề về: “Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2020”; “Văn hóa công sở”; “Công tác truyền thông trong GD&ĐT”; Chuyên đề về “Soạn thảo văn bản pháp luật trong quản lí nhà nước”; “Chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”.

Các cán bộ, công chức tại lớp tập huấn. Ảnh: Việt Hà

Cũng theo bà Lê Thị Thanh Nhàn, trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Bộ GD&ĐT quan tâm, chú trọng. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Ban Cán sự Đảng cũng luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc cơ quan Bộ nói riêng và của Ngành nói chung là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế nhất định cần tiếp tục được khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

Mỗi cán bộ, công chức phải có ý thức học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, về cải cách hành chính, về kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, của tổ chức ngày càng tốt hơn, đồng thời để hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí chức danh mà cán bộ, công chức đang đảm nhiệm.

Việt Hà