Logo Cung Cấp
Bình Thuận có 114 tàu 67 đi vào hoạt động

Bình Thuận có 114 tàu 67 đi vào hoạt động

1 năm trước vnews.gov.vn

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 67, số lượng tàu cá 67 đóng mới tại Bình Thuận tăng thêm 114 chiếc.


Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, ngư dân đã mạnh dạn sử dụng tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới (composite), đầu tư công nghệ bảo quản tiên tiến, phát triển một số nghề mới có phương thức đánh bắt hiện đại, sử dụng hầu hết thiết bị máy móc chuyên dùng.

Hoạt động của đội tàu cá 67 trên các vùng biển đã tăng cường sự hiện diện của tàu cá Việt Nam trên các vùng biển, đảo xa bờ, góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay, tàu 67 đang gặp một số khó khăn như việc bảo hiểm hỗ trợ ngư lưới cụ còn thấp. Nhiều chủ tàu vỏ thép đầu tư quá lớn cho hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu cá xa bờ trên biển. Tuy nhiên, khi tàu hạ thủy và đi vào hoạt động, việc kinh doanh xăng dầu lưu động trên biển bị cấm, nên phương án kinh doanh gần như bị phá sản…/.