Logo Cung Cấp
Thực hiện cơ chế lương đặc thù đến hết 2020

Thực hiện cơ chế lương đặc thù đến hết 2020

2 năm trước vietnamnet.vn

Thủ tướng cho phép triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị tới hết 2020 để sắp xếp, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sáng nay chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội để chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của TƯ.

Cuộc họp có ý nghĩa quan trọng với việc đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan trước khi triển khai chính sách lương mới từ đầu năm 2021.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: TƯ dành 40% phần vượt thu và 70% vượt thu ngân sách địa phương từ 2018- 2020 để cải cách tiền lương

Giải pháp mấu chốt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh 2 giải pháp mấu chốt để cải cách chính sách tiền lương.

Thứ nhất là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần các Nghị quyết của TƯ và Bộ Chính trị. Thứ 2 là bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.

“Đây là 2 giải pháp mấu chốt trong các giải pháp về cải cách tiền lương cho cả khu vực công và tư”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo đó, việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, trên cơ sở sự tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, TƯ cũng quyết dành 40% phần vượt thu ngân sách TƯ và 70% vượt thu ngân sách địa phương từ 2018- 2020 để cải cách tiền lương mới từ năm 2021.

Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá, kể từ khi TƯ ban hành Nghị quyết 27, các cơ quan đã triển khai được một số công việc quan trọng.

Các ĐBQH đã đồng thuận cao biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), thể chế hóa được yêu cầu của Nghị quyết TƯ về độ tuổi nghỉ hưu và nhiều nội dung liên quan tới khu vực DN như tiền lương tối thiểu, hội đồng tiền lương, phương pháp trả lương...

Chính phủ cũng chuẩn bị ban hành Nghị định về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại DNNN.

Chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ 2021

Phó Thủ tướng cũng cho hay, Thủ tướng cũng ban hành các quyết định về cơ chế tiền lương đặc thù đối với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị như một số đơn vị cấp cục của Bộ Tài chính, NN&PTNT, GTVT,...

Đồng thời, Thủ tướng cũng sẽ ban hành chỉ thị về việc triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị trong hệ thống chính trị.

Theo đó, Thủ tướng cho phép các đơn vị này thực hiện cơ chế tiền lương đặc thù tới hết 2020 để sắp xếp lại, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021, bảo đảm minh bạch sự nghiệp công với dịch vụ hành chính công và tạo thuận lợi cho các vấn đề khác như kiểm tra chuyên ngành,...

Về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang sửa đổi Nghị định số 16 theo hướng áp dụng chung cho các đơn vị. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định số 55 về thành lập, tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Nghị định số 41 về biên chế, vị trí việc làm.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết các bộ, ngành, trong đó có lĩnh vực Quốc phòng, An ninh sẽ đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương cho ngành nghề của mình.

Ban Tổ chức TƯ sẽ xây dựng quy định về chức danh tương đương; Bộ Nội vụ xây dựng chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chính sách cải cách lương,...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã nghe và tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới xây dựng thang, bảng lương mới và việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương.

Thu Hằng