Logo Cung Cấp
Kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu

2 năm trước petrotimes.vn

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) có 5 nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng xăng dầu, trong đó nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất chính là bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng.


Theo VTV