Logo Cung Cấp
Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) dự kiến cổ tức 2019 đạt 10%

Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) dự kiến cổ tức 2019 đạt 10%

1 năm trước tinnhanhchungkhoan.vn

9 tháng đầu năm 2019, TTB đạt doanh thu thuần hơn 424 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, lợi nhuận thuần của Công ty đạt 45,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 63% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành kế hoạch kinh doanh 3 quý đầu năm. Dự kiến cổ tức 2019 đạt 10%.


Sáng ngày 25/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB) gồm 5 thành viên dưới sự điều hành của ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch tập đoàn đã tổ chức cuộc họp với toàn thể ban lãnh đạo công ty.

Cuộc họp đã đưa ra báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 quý và kế hoạch quý IV/2019 cũng như việc phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 110%.

Trong cuộc họp này, HĐQT và Ban lãnh đạo cũng thống nhất về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong năm tiếp theo – năm 2020 và thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ TTB giúp tăng tỷ lệ sở hữu và hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Năm 2020, TTB xây dựng kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019. Kế hoạch này dựa trên dòng tiền thu về từ các dự án mà công ty đang triển khai. Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu cho Công ty.

Cũng tại cuộc họp này, ông Phùng Văn Bộ đưa ra kế hoạch cổ tức duy trì hơn 9% đối với các nhà đầu tư trên thị trường khi tham gia đầu tư vào TTB trong 2 năm tới.

Tin cùng danh mục