Logo Cung Cấp
Cờ Đỏ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Cờ Đỏ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

2 năm trước baocantho.com.vn

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ về Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng, Huyện ủy Cờ Đỏ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành ĐH chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2022, ĐH đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị ĐH Đảng cấp cơ sở và cấp huyện.


Xã Thới Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Để ĐH Đảng các cấp diễn ra chu đáo, đúng kế hoạch, thành công, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt đến các cấp ủy đảng trực thuộc. Về ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, BTV Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi mặt, chọn Chi bộ ấp 6, xã Thới Hưng và Chi bộ Trường THCS Trung Hưng tổ chức ĐH điểm; chỉ đạo mỗi đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp chọn 1 chi bộ tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Đồng chí Phạm Minh Thuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Đến nay, huyện có 177/180 chi bộ đã tổ chức ĐH, 3 chi bộ còn lại sẽ tổ chức ĐH trong tháng 11 này. Trong số 177 chi bộ đã tổ chức ĐH, đã bầu 510 cấp ủy viên (trong đó 365 đồng chí tái cử), 139 đồng chí nữ, 140 đồng chí dưới 35 tuổi, 127 đồng chí trên 50 tuổi, 45 đồng chí có trình độ chuyên môn trung học, 293 đồng chí có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học; về lý luận chính trị, 241 đồng chí có trình độ trung cấp, 18 đồng chí có trình độ cao cấp.

Các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở đúng kế hoạch, bảo đảm thành công. Tại Đảng bộ xã Thới Hưng, đơn vị được BTV Huyện ủy chọn tổ chức ĐH điểm đã chuẩn bị xong dự thảo văn kiện ĐH. Trong đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá kết quả thực hiện, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực tế của địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ xã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra; trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tăng 26 triệu đồng so với năm 2015; kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,72%, giảm 2,5% so với năm 2015… Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt cho biết, về nhân sự cấp ủy khóa mới, Đảng ủy đã lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín trình BTV Huyện ủy phê duyệt.

Ở xã Đông Hiệp, đồng chí Trần Thanh Nhiên, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể; thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phục vụ ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đang xây dựng dự thảo văn kiện ĐH. Qua rà soát, xã thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 13 chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó, kết quả lớn nhất là xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,89%; trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu... Về nhân sự, Tiểu ban nhân sự đã tham mưu Đảng ủy rà soát quy hoạch cán bộ (lần 4), chọn 13 đồng chí tiêu biểu giới thiệu ĐH bầu cấp ủy khóa mới trình BTV Huyện ủy phê duyệt.

Theo đồng chí Phạm Minh Thuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, nhằm tổ chức ĐH Đảng các cấp thành công, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo các điều kiện; chọn Đảng bộ xã Thới Hưng và Chi bộ Phòng Nội vụ huyện tổ chức ĐH điểm, chọn Đảng bộ xã Trung Thạnh thực hiện thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy xã. Các đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm sẽ tổ chức ĐH trong tháng 3-2020, sau đó tổ chức ĐH diện rộng, dự kiến hoàn thành ĐH Đảng cấp cơ sở trước ngày 15-5-2020. Nhìn chung, các cấp ủy cơ sở đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức ĐH đúng kế hoạch. Trong đó, về văn kiện đã cơ bản xong dự thảo lần 1; về nhân sự cấp ủy đã rà soát quy hoạch (lần 4), sẽ được BTV Huyện ủy phê duyệt cuối tháng 11 này.

Về cấp huyện, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ được BTV Thành ủy chọn thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành đầu tháng 7-2020. Đến nay, Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH Đảng bộ huyện lần 1; Tiểu ban nhân sự đã rà soát, lựa chọn nhân sự cấp ủy huyện khóa mới là những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín trình BTV Thành ủy phê duyệt.

Bài, ảnh: ANH DŨNG