Logo Cung Cấp
Tự chủ đại học: Những việc cần làm…

Tự chủ đại học: Những việc cần làm…

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Những điều chỉnh sửa của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được đánh giá là khá mạnh dạn, nhằm tháo gỡ các 'nút thắt' đối với lộ trình tự chủ đại học của Việt Nam.


Các cơ sở giáo dục đại học phải thay đổi cách thức tổ chức quản lý. Ảnh: T.G

Thay đổi về quản trị

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học đã tập trung sửa đổi một số quy định liên quan tới tự chủ đại học. Theo quy định của Luật này, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu, cách thức thực hiện và có trách nhiệm giải trình trên cơ sở pháp luật và năng lực cơ sở đại học.

Luật cũng quy định trao quyền cho hội đồng trường. Theo đó, hội đồng trường là đơn vị thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và lợi ích các bên liên quan. Trên tinh thần đó, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bên liên quan để chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học kiện toàn hội đồng trường. Qua đó từng bước giải quyết các “nút thắt” trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ đại học.

Cho rằng, khi thực hiện cơ chế tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học phải thay đổi cách thức tổ chức quản lý, PGS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh: Mỗi cơ sở giáo dục đại học cần thay đổi về quản trị. Trước hết theo hướng kiện toàn, thành lập mới hội đồng trường. Các trường cũng phải đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, số lượng, thành phần hội đồng trường theo đúng quy định.

Ngoài ra, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng, kiện toàn quy chế tổ chức hoạt động. Quy chế này được ví như bộ luật dành cho trường mình. Đặc biệt, mỗi cơ sở đại học cần có chiến lược đổi mới mô hình quản trị, phù hợp với điều kiện cụ thể và năng lực.

Cần quan tâm đến cơ chế để giám sát việc thực hiện những quyết định của hội đồng trường như thế nào, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong mỗi nhà trường, trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng… Đây là điểm các trường cần chú trọng.

PGS Nguyễn Thu Thủy

Cũng theo PGS Nguyễn Thu Thủy, trong thời gian tới, khi cơ chế tự chủ đại học được vận hành và chuyển đổi mạnh mẽ hơn, các cơ sở giáo dục đại học có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; song đây cũng chính là cơ hội để các trường phát huy nội lực và các tiềm lực để phát triển.

Để chuẩn bị và tận dụng tốt cơ chế này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học cần tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Kiện toàn bộ máy quản lý, quản trị của nhà trường. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của hội đồng trường, nâng cao năng lực quản trị thông qua các chương trình, hoạt động.

Cùng với đó, các thành viên của hội đồng trường cần cập nhật thông tin để hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ sở giáo dục đại học cần tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị hiện đại.

Ảnh minh họa/ INT

Xây dựng chiến lược phát triển

Liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển, PGS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh: Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thiện thêm quy chế tổ chức, hoạt động, quy định nội bộ từ quy chuẩn học tập, chất lượng đào tạo, quy chế chi tiêu nội bộ, chính sách đãi ngộ dành cho người lao động, cán bộ, công nhân viên…. Mặt khác, cần rà soát lại để thực hiện đúng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của mỗi trường.

Cũng theo PGS Nguyễn Thu Thủy, các trường cần hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nội bộ, đặc biệt cần kết nối với Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT để tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu. Cùng với đó, các trường cũng nên cập nhật đầy đủ thông tin số liệu vào hệ thống, tạo nên sự thông suốt thông tin trong toàn hệ thống. Đặc biệt, cần thực hiện công khai, minh bạch các thông tin cũng như trách nhiệm giải trình từ phía nhà trường.

Bên cạnh đó, các trường cần phát triển hệ thống quản trị chất lượng đào tạo bên trong. “Chúng tôi khuyến khích các trường đăng ký kiểm định tất cả các chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở đào tạo” - PGS Nguyễn Thu Thủy cho hay, đồng thời nhấn mạnh: Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, tích cực truyền thông về kết quả hoạt động và công tác chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Chú trọng cả truyền thông nội bộ và truyền thông công chúng; Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai luật với các cơ sở giáo dục đại học khác.

Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện tự chủ. Theo đó, rà soát các điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, để xây dựng đề án, kế hoạch bảo đảm phù hợp năng lực, sứ mệnh của cơ sở cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời xây dựng kế hoạch về tự chủ, xác định lộ trình thực hiện tự chủ hoàn toàn trên các phương diện như: Hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân sự... Thời hạn để thực hiện công việc này là ngày 30/11/2019.

PGS Nguyễn Thu Thủy

Minh Phong