Logo Cung Cấp
Bộ Công an sẽ ban hành quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông

Bộ Công an sẽ ban hành quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông

1 năm trước baophapluat.vn

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông; Dự thảo gồm 03 chương 34 điều.


Dự thảo Thông tư này áp dụng với những đối tượng như: Công an các đơn vị, địa phương; Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân có liên quan; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra, giải quyết TNGT.

Tại Khoản 2 Điều 5 của Dự thảo quy định rõ việc tổ chức tiếp nhận tin báo về TNGT phải thực hiện 24/24 giờ các ngày trong tuần; công bố số điện thoại tiếp nhận tin báo vụ TNGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và dán công khai tại phòng trực ban của đơn vị.

Việc tiếp nhận tin báo tại trụ sở đơn vị cũng là một trong số những quy trình tổ chức tiếp nhận tin báo về TNGT được quy định cụ thể tại Điều 5 của Dự thảo này, trong đó cán bộ nhận tin báo về vụ TNGT đường bộ phải hỏi rõ và ghi vào Sổ theo dõi vụ TNGT các thông tin theo mẫu số 01/TNĐB. Đồng thời, cán bộ sau khi nhận tin báo vụ TNGT phải báo cáo ngay lãnh đạo trực chỉ huy đơn vị để chỉ đạo việc điều tra, giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

Đối với những nội dung, biện pháp điều tra, xác minh vụ TNGT được quy định cụ thể tại Mục 2 của dự thảo Thông tư, gồm các nội dung sau:

- Nội dung điều tra, xác minh tình tiết của vụ TNGT.

- Chuẩn bị khám nghiệm hiện trường.

- Khám nghiệm hiện trường.

- Tạm giữ, xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tạm giữ người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ liên quan đến vụ TNGT theo thủ tục hành chính.

- Khám nghiệm phương tiện giao thông liên quan đến vụ TNGT.

- Ghi lời khai của những người điều khiển phương tiện giao thông có liên quan đến vụ TNGT.

- Ghi lời khai của những người bị nạn và người có liên quan khác trong vụ TNGT.

- Ghi lời khai của những người làm chứng.

- Giám định chuyên môn.

- Một số hoạt động khác để thu thập tài liệu liên quan đến vụ TNGT.

- Xem xét kết quả xác minh vụ TNGT.

Tại Điều 19 của Dự thảo quy định thời hạn điều tra, giải quyết vụ TNGT nêu rõ: Đối với vụ TNGT không có dấu hiệu tội phạm, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo về vụ TNGT, Cơ quan Cảnh sát giao thông phải tiến hành xem xét, điều tra, giải quyết vụ TNGT; đối với vụ TNGT có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thêm thì thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày…

Ngoài ra, Mục 3 của dự thảo Thông tư quy định một số tình huống cụ thể trong điều tra, giải quyết TNGT, trong đó nêu rõ trường hợp khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến người và phương tiện giao thông đường bộ của nước ngoài, thì thực hiện theo Chương II Thông tư này; đồng thời, áp dụng Thông tư liên ngành số 01/TTLN-KS-NV-TP-NG ngày 08/9/1988 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra hoặc áp dụng theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

PV