Logo Cung Cấp
Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị'

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị'

1 năm trước baoangiang.com.vn

Ngày 22-11, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị'. Hội thảo nhằm thông báo những kết quả khai quật, nghiên cứu mới nhất về di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa; trao đổi, thảo luận, tiến tới đánh giá thống nhất giá trị khu di tích, phục vụ việc xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa.


Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 42 tham luận từ các nhà nghiên cứu, quản lý di sản văn hóa thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học, các bộ, ngành và cơ quan quản lý di sản văn hóa ở địa phương.

Chủ đề bài viết được quan tâm nghiên cứu bao gồm: kết quả khai quật và nhận thức mới trong quá trình thực hiện Đề án “Nghiên cứu khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam Bộ)”; các nghiên cứu về cổ môi trường; nghiên cứu tính chất đô thị cổ của Óc Eo; các kết quả nghiên cứu so sánh và phân tích mẫu…

Theo PGS.TS Bùi Chí Hoàng (Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Phó Chủ nhiệm Đề án), các chủ đề nghiên cứu đã góp phần cập nhật và bổ sung vào những nhận thức khoa học liên quan đến văn hóa Óc Eo một cách rõ nét hơn qua các nguồn tư liệu mới trong những năm gần đây, đặc biệt là các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện dề án từ năm 2017.

Tin, ảnh: G.K