Logo Cung Cấp
Quay phim quên nhấn nút dù Ninh Dương Lan Ngọc diễn hết mình

Quay phim quên nhấn nút dù Ninh Dương Lan Ngọc diễn hết mình

1 năm trước news.zing.vn

Trong khi quay MV, Lan Ngọc diễn nhiều động tác hài hước, nhưng người quay phim lại quên bấm quay tạo nên tình huống hài hước cho cả đoàn.