Logo Cung Cấp
ĐẨY MẠNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT

ĐẨY MẠNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT

1 năm trước quochoitv.vn

Nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện, thời gian qua, ngành điện Khánh Hòa đã triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện, hướng tới mục tiêu thanh toán không sử dụng tiền mặt.