Logo Cung Cấp
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III

1 năm trước www.qdnd.vn

Sáng 25-11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ III được tổ chức tại thành phố Pleiku. Dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 34 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.


Báo cáo trung tâm và các tham luận tại đại hội khẳng định: Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, bản sắc văn hóa được duy trì và phát huy, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, nâng cao. Đến nay, 100% có đường ô tô đến trung tâm các xã; tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi cấp trung học cơ sở ra lớp đạt 87%, trẻ mẫu giáo là 88%; 77,5% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99,3% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% (năm 2015) xuống còn 10,04 (cuối năm 2018)… Tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội cũng đã thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng thời khẳng định Gia Lai là tỉnh có vị trí chiến lược của Tây Nguyên và cả nước, các dân tộc anh em đoàn kết, có truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường trong chống giặc ngoại xâm. Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực cũng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Gia Lai và yêu cầu lãnh đạo, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phát triển toàn diện kinh tế-xã hội gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh Gia Lai trao Bằng khen tặng 39 tập thể, 166 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN